mart print tlac, vydavatelstvo, galeria

line

Umelecký tlačiar, vydavateľ a dnes už aj galerista Martin Štěpánek spolupracuje so špičkou českej a slovenskej grafiky. Vo svojej dielni premieňa kovové dosky a doštičky na originálne výtlačky, ktoré svojou kvalitou pratria medzi najoceňovanejšie. Hoci ťažisko práce M´Art Print tvoria voľné grafické listy, v jeho produkcii sa čoraz častejšie objavujú aj umelecké kalendáre a unikátne bibliofílie. Svojou vysokou úrovňou celkového vydavateľského spracovania zaujali širokú odbornú i laickú verejnosť a Martin Štěpánek získal niekoľko ocenení v rámci súťaže Najkrajšia kniha Slovenska.

Ľudovít Petránsky, 2008

line

M Art Print, klienti, kontakt, sitemap

home | grafická tlač | vydavateľstvo | galéria | klienti | kontakt | prekvapenie